Дневни распоред

Долазак 08:00-08:30

Дневне активности подразумевају:
• усмерене и слободне активности
• спортску школицу
• рад на графомоторици
• енглески и немачки језик
• креативне радионице
• организовање „ситуационих тренинга“ где се деца уче да правилно реагују у свакодневним животнимситуацијама
• хор, фолклор
• музичке радионице
• свакодневно коришћење нашег спортског комплекса

Одлазак 15:30-16:00