o-nama5

О нама

Вртић и Предшколска установа „Анђео чувар“ почео је са радом 2009/2010. године у Новом Саду на самој обали Дунава, који нас дели уједно и повезује са Фрушком гором. Ова два бисера природе која су својом снагом исписала векове историје  пре нас, чине део свакодневнице наше деце и најлепшим бојама вечне  лепоте трајно боје њихова детињства. Поверење и поштовање посвећених родитеља наше је непроцењиво благо и драгоценост коју доследно и са љубављу чувамо. И увек ћемо то чинити.


Јединствени полуиндивидуални приступ у раду еликсир је успеха сваког детета понаособ. Подстицајна атмосфера усмерена на активан истраживачки приступ новим сазнањима и осамостаљивање у свим областима својственим за узраст доприноси развоју сваког аспекта личности.

Усаглашеност и доследност васпитних приступа породице и установе у корелацији је са темпом реализације постављених циљева.

Вртић ПУ,,Анђео чувар'' према узрасту категорише групе деце на млађу и старију јаслену групу, затим средњу групу, онда старију групу и предшколце.


Деца у вртићу бораве од 8 до 16 часова. Приступ раду поред поменутих начела и методолошког приступа подразумева и пројектну наставу и тематско планирање што резултира успешном остварењу планираних исхода.


У раду се руководимо стицањем вештина искуственим учењем, унапређујући когнитивне способности које су као такве уједно и основа интелигентног понашања. У функцији унапређења знања у раду група користе се и интерактивне табле. Узрасним приступом садржај активности се такође прилагођава и унапређењу окуло моторне координације, затим подстицању крупне моторике, развоју перцептивних способности, говор и изражавање, социо- емоционални развој што све укупно резултира утицајем и на интелектуално постигнуће деце.
o-nama

Сама начела лепог понашања и бонтон као такав, кроз ситуациони приступ наша су свакодневница у раду.

Дугогодишње искуство и сазнања о могућим физиолошким основама психолошких манифестација, значајна је подршка свеукупној процени и раду и развоју деце предшколске установе.

Логички задаци, памћење, сагледавање односа дела и целине, одабир приоритета и подстицај организационим способностима неки су од стратегија на којима се свакодневно ради.

onama5
kisspng-clip-art-education-typeface-computer-file-photo-snow-clipart-divider-2-christmas-dividers-a-5bed176f9783a8.4937324315422646876206

Током боравка у установи, одређеним узрастима термин намењен за одмор од изузетног је значаја, те као такав уједно је један и од показатеља успешне адаптације детета.

Често напомињемо да су драги другари деци која иду у нашу образовну установу свакако и љубимци папагаји аре као и мали пас померанац, са којима деца често бораве напољу , играју се и воде рачуна о њима (како би се и додатно подстицала емпатија и осећај одговорности код деце ). Бирани ентеријер установе специјално је оплемењен аквријумима са морским и речним рибицама.

o-nama2
Сазнајте више о нама
img-dOq9a7RoQ2sEWDwz
christmas-page-divider-6
EnglishRussianSerbian